GINOP-5.3.2-16-2017-00589

A kedvezményezett neve: SIMPLESOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KFT.

A projekt címe: „Rugalmas foglalkoztatás a simpleSoft Kft.-nél”

A szerzödött támogatás összege: 13 559 915 .- HUF

Az elfogadott támogatási intenzitás: 100 %

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2017-00589

Megvalósítás tervezett határideje: 2018.02.28.

Projekt tartalma, célja

A simpleSoft Kft. elsősorban nagy hozzáadott értékű szoftverfejlesztési feladatok ellátására alakult 2007 folyamán, legfőbb tevékenysége az egyedi szoftverfejlesztés, és a fejlesztésekhez kapcsolódó számítástechnikai tanácsadás. A vezető kollégáink többsége 10+ év szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Projektjeink – a cég hosszú távú víziójának megfelelően - a tervezési és menedzsment feladatok és teljes szoftverfejlesztési életciklus lefedésére (követelmény specifikációtól a karbantartásig) specializálódott. A simpleSoft nagy hangsúlyt fektet kollégái szakmai előrehaladására, de nemcsak szigorúan informatikai területen, hanem hogy ezen keresztül képessé váljon egy-egy fejlesztési projekt életének minden részletében való közreműködésre. A simpleSoft Kft. mind fő- mind alvállalkozóként jelenleg közel 30 projektet kezel egy időben, a projekt teljes életciklusát tekintve.

A simpleSoft Kft. jelenleg 24 főállású munkatárssal dolgozik, és napi szinten egy körülbelül 10 fős stratégiai beszállítói gárdát vesz folyamatosan igénybe. Munkatársaink az egyes technológiák legmagasabb szinten minősített szakértői, legyen akár szó PHP, Java, vagy .Net fejlesztésről. Hosszú távú célunk a Microsoft és J 2EE megoldásokra épülő rendszerek készítése. Vállalkozásunk létszáma az évek során folyamatosan nőtt, mint ahogy az árbevétel is. 2014-ben több mint 200 millió, míg 2015-ben több mint 318 millió Ft bevételt könyveltünk el. A vállalkozás humán fejlesztési stratégiájában kiemelt szerepet kap a fiatal munkavállalók beépítése a munkafolyamatokba, illetve a már említett folyamatok optimalizálása, melyhez nagy segítséget jelent a rugalmas munkaszervezés bevezetése is. A korábban elkészített átvilágítási jegyzőkönyv bemutatja azokat a területeket, amelyek fejlesztésével a vállalkozás hatékonyan tudja bevezetni a rugalmas munkavégzést.

A pályázatban tervezett tanácsadások és képzések eredményeként kilenc fő munkahelyének átalakítása történik meg, akik közül hét fő senior webes alkalmazásfejlesztő, és egy-egy fő üzleti tanácsadó és tervező. A rugalmasítás eredményeként a projektben két új alkalmazott felvétele is megtörténik, a tervek szerint programozó és HR adminisztrátor munkakörökben. Az átszervezéssel érintett munkakörök aránya közel 40 % a vállalkozás létszámadataihoz viszonyítva. A projekt során a következő tanácsadások és képzések kerülnek megvalósításra, melyek részletes bemutatása a csatolt fejlesztési tervben kerül bemutatásra: - munkakörök foglalkoztatási formáinak átalakítása; munkafolyamatok átszervezése, racionalizálása; munkajogi, pénzügyi és munkaügyi tanácsadás (adott foglalkoztatási típust érintő jogszabályok, szervezeti szabályok pl. megjelenés, feladatok végrehajtása/kiosztása, stb.); új HR politika kialakítása (munkaidő-gazdálkodás, személyügyi stratégia, folyamatok vizsgálata); szervezetfejlesztéshez IT tanácsadás (távoli elérés teendői, kontroll funkciók biztosítása). - vezetői képzés keretében hatékonyság- és készségfejlesztés - munkavállalói képzés keretében együttműködés-fejlesztés, szervezeti kommunikáció és konfliktuskezelési tréning.Ezek a képzések hozzájárulnak a rugalmas munkafolyamatok bevezetéséhez, melytől a vállalkozás hatékonyságnövekedést és a munkatársak motivációjának emelkedését várja. A fejlesztés hosszú távú hasznosulása a munka és a magánélet összehangolásában realizálódik, és ezzel egyidejűleg a vállalkozás is vonzóvá válik a munkaerő-piacon, az álláskeresők szemszögéből tekintve.

A projekt keretében egy fő mentor alkalmazása is megvalósul, aki a vállalkozást több éve ismerő, releváns szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberként végzi a folyamatok adminisztrációját és adatszolgáltatását a közreműködő szervezet és az irányító hatóság felé. Önéletrajzát a támogatási kérelemhez csatoltuk. Béres Zoltán, a vállalkozás projektvezetője, üzleti tanácsadója 2012 óta dolgozik a cégnél, végzettségét tekintve közgazdász, illetve külkereskedelmi ügyintéző tanulmányokkal rendelkezik. Fentiek alapján alkalmas a mentori feladatok ellátására. A projekt keretében eszközök beszerzésére csak minimális mértékben kerül sor, mivel a vállalkozás munkavállalói rendelkeznek a rugalmas munkavégzéshez alkalmas eszközökkel, a beszerzések a távoli munkavégzést elérhetővé tevő szerverek (2 db) és a hozzájuk kapcsolódó szerver operációs rendszer megvásárlását célozzák. Ezen eszközökkel a rugalmas munkavégzés biztosítottá válik, további beszerzések nem indokoltak. A felvételre kerülő munkavállalók, illetve a meglévő alkalmazottak laptopokkal, okos eszközökkel rendelkeznek, így mindösszesen csak a szerver oldali hozzáférés biztosítása szükséges. Munkaállomásuk is rendelkezésre áll a vállalkozásnál. A beszerzések a pályázati feltételek figyelembe vételével történtek, a piaci viszonyok alátámasztására árajánlatokat csatoltunk. A támogatási kérelem költségvetésének további tételeit a bérköltségek, illetve a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása és az általános, rezsi jellegű költségek teszik ki.