GINOP-2.1.7-15-2016-00093

A kedvezményezett neve: SIMPLESOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KFT.

A projekt címe: „Üzleti folyamat modellező nyelv és prototípus fejlesztése a simpleSoft Kft.-nél”

A szerzödött támogatás összege: 34 398 749 .- HUF

Az elfogadott támogatási intenzitás: 60.34 %

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00093

Megvalósítás tervezett határideje: 2019.11.27.

Projekt tartalma, célja

A) Támogatási kérelem szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása. A projekt célja egy olyan leíró nyelv fejlesztése, amely az üzleti entitások modellezése által egy komplex alkalmazás portál automatikus létrehozását teszi lehetővé. A projekt keretein belül több komponens kerül kialakításra. Kiemelten kezelve egy YAML alapú üzleti entitás és alkalmazás definíciós nyelvet szeretnénk megalkotni. Továbbá a nyelv vizsgálatához egy Django alapú tesztkörnyezet kerül lefejlesztésre, amely a nyelv használhatóságának igazolását és a nyelv kifejlesztését támogatja. Elkészítésre kerül továbbá egy prototípus, amelynek része a definíciós nyelvet feldolgozó, és a célalkalmazást előállító ASP.NET MVC alapú webes portál alapú futtatókörnyezet, amely az iparban is elismert és használt szabványos technológián alapul. Az így előálló eredmények szemléltetésére elkészül két általános problémát megvalósító, a nyelv által definiált mikro alkalmazás a prototípus részeként. A megvalósuló fejlesztések segítségével pedig felépíthető egy általános megoldási sablongyűjtemény, melyből a megrendelő a saját problémáira megoldást nyújtó komplex alkalmazás magot tud összerakni, amely akár azonnal is használható, illetve testre szabható az egyedi igényeknek megfelelően. Összegezve az elkészítésre kerülő prototípus jelentősen meggyorsítja és leegyszerűsíti az üzleti folyamatok modellezhetőségét, azonnali implementációt biztosítva a modell termékesítéséhez.

B) A megvalósítandó tevékenységek részletes bemutatása. A projekt célja egy olyan egyedi megoldást nyújtó leíró nyelv definiálása, amellyel akár egy teljes üzleti folyamat, hozzá tartozó adatstruktúra, kapcsolódó jogosultságok, valamint azok vizuális megjelenítése definiálható, egy webes portál alapú futtató környezet számára. A környezet a leíró nyelvben meghatározott információkat képes lenne feldolgozni és felhasználható módon megjeleníteni egy web alapú, felhasználóbarát módszer segítségével. Az újdonságként ható különlegessége ennek a megoldásnak az lenne, hogy a leíró nyelv segítségével teljes értékű adat és folyamatkezelő alkalmazást hozhatunk létre programozást, vagy szaktudást nem igénylő módon. A pályázat eredményeképpen egy olyan web alapú alkalmazásportál prototípust szeretnénk létrehozni, amely egy adott webes futtató környezetet az adott nyelvi definíciós fájlal feltöltve áll elő. Az általános felhasználhatóság és sokoldalúság biztosíthatóságának érdekében a kifejlesztésre kerülő nyelv létrehozásánál szabványosított megoldásokra kell támaszkodnunk. Ezt messzemenően kiszolgálva a YAML definíciós szabványt alkalmaznánk. A YAML áttekinthető felépítésű egyszerűen elsajátítható szöveges leírás. Használatával akár az üzleti folyamatot ismerő személy (business consultant) egymaga, fejlesztői beavatkozás nélkül tud majd definiálni komplex „kulcsrakész” alkalmazást. A leíró definíciókon keresztül a nagyon speciális igények támogathatósághoz, a fejlesztési lehetőséget is nyitva hagynánk. A nyelvi szabványos tartalom kifejlesztésére, a nyelv alátámasztására, valamint tökéletesítésének céljára a gyors ellenőrizhetőséget és tesztelhetőséget is megteremtő Django keretrendszer alapú tesztelési környezetet választottuk. A Django middleware használatával a K+F tevékenység során kidolgozásra kerülő elemek megfelelésük szempontjából felülbírálhatóak, mielőtt véglegesen beépítésre kerülnek a prototípusba új funkcióként. Mivel a Django keretrendszer segítségével gyorsan lehet folyamat modellezési funkciókat implementálni, a nyelv fejlesztési ideje csökkenthető a többi technológiához képest, valamint azonnali visszacsatolást tudunk biztosítani az egyes nyelvi építőelemekre valamint fejlesztési irányokra. Annak ellenére, hogy tesztek szempontjából kiemelkedő megoldást jelent a Django keretrendszer nem tekinthető ipari szabványnak, ezért második lépésben az éles futtató környezetet, illetve magát a prototípust .NET alapokon tervezzük megvalósítani. A .NET az IT ágazatban az egyik legelismertebb technológiának számít és széles körű támogatottsággal bír, ezért szeretnénk a végleges megoldást erre a programnyelvre átültetni. A Django alapú keretrendszerben végzett tesztek miután kellőképpen alátámasztják a felállításra kerülő hipotéziseket, azután tartjuk érdemesnek az ASP.NET alapú webes futtató környezet alkalmazását és a nyelv véglegesítését, így elkerülve az esetleges későbbi hibás működést. A környezetváltás indokoltsága továbbá az is, hogy a leíró nyelv célja a minél szélesebb körű componens definíció, az egyszerűség és átláthatóság együttes biztosítása. A Django teszt környezet funkcionalitása sajnálatosan jóval szűkebb, mint az ASP.NET technológiával elkészíthető futtató környezeté. A nyelvi struktúra alapvetően két nagy blokkból, és ezen belül számos építőkockából épülne fel, melyek az alkalmazás és a modell leírásához szükségesek:

Üzleti modell leíró blokk, melynek részei:
Üzleti entitások és a hozzájuk kapcsolódó adatok definiálása
Alapadat csoportok létrehozása (későbbi aggregációkhoz, kimutatásokhoz)
Állapotátmenetek és státuszok definiálása
Állapotátmentekhez köthető értesítési pontok
Adatok hozzáférhetősége és jogosultsága, a folyamatban résztvevő felhasználók és csoportok szerint
Megjelenítést leíró blokk, melynek feladata:
Az adatok aktuális állapottól függő megjelenítésének leírása
Nézetek definiálása
Nézeten belüli szekciók kezelése
Adatok sorrendje, és megjelenítési formátuma

A fentiek alapján az üzleti modell leíró blokk segítségével egy komplex üzleti folyamatot tudunk modellezni, a hozzá kapcsolódó adatokkal együtt, a megjelenítéstől függetlenül. Így akár egy folyamathoz többféle nézetet is el lehet készíteni. Valamint előre definiált üzleti és megjelenítési modellek segítségével olyan készsablonok hozhatóak létre, amelyek minimális testreszabás után a tervezési és fejlesztési folyamatot felgyorsítva lerövidíti a késztermék létrehozásának idejét. Sőt testreszabás nélkül az általános sablonokat felhasználva a rendszer akár egy dobozos késztermékként is felhasználható a kapcsolódó webes alkalmazásportál segítségével. A webes portál alapú futtató környezet, pedig a leíró nyelv segítségével egy teljes értékű üzleti adat és folyamatkezelő rendszert hoz létre, melyet már a modellen alapuló működés során keletkező adatokkal lehet feltölteni és használni. Az így kapott, a nyelv által egyedileg testre szabott rendszer segítségével a cégek mindennapi munkafolyamatai és feladatai, valamint a hozzá kapcsolódó adatok áttekinthetővé, követhetővé, és számszerűsíthetővé vállnak. Ráadásul az alkalmazást felhasználó cég agilisan, minimális fejlesztést igénybe véve tudja bővíteni a kezelni kívánt adatok és folyamatok portfólióját. Az adatok és státuszok köre szélesíthető, illetve az így előállt adatok összesíthetőek és kimutathatóak. Az így készült riportok exportálhatóak lesznek a rendszerből nyomtatás vagy további munka céljából. A prototípus elkészítésénél a fejlesztés az alábbi előre definiált, általános problémákat leíró modellekkel lesz feltöltve: - Feladatok nyilvántartása és követése - Eszköz-, szoftverigénylés és követése De a prototípus előre definiált elemein kívül bármilyen más folyamatot is modellezhetünk vele például: - Szabadságok nyilvántartása, és engedélyezése - Személyhez köthető céges életút, HR nyilvántartás Az új irányvonalaknak a megrendelő munkafolyamatai és igényei szabhatnak csak határt, melyek rövid időn belül a definíciós nyelv elsajátítása után bekerülhetnek a rendszerbe. A tárolt állapotátmenetekhez értesítések is köthetőek, melyek segítségével a kritikus folyamatokról naprakész információt kapunk. A fejlesztés keretein belül két, a YAML alapú nyelv által leírt és a futtató környezet által támogatott problémára, akár azonnal felhasználható web alkalmazást szeretnénk létrehozni. Ezek a példák segítik egyrészt a nyelv használatának megértését valamint teljes értékű termékként is reprezentálhatóak. A létrehozásra kerülő 2 megoldással egy létező és tapasztalt szoftver igényt is ki szeretnénk tudni majd szolgálni. Ezek minimális testreszabással, egyfajta sablonként is felhasználhatóak lesznek, melyet leendő partnereink akár saját elképzelései szerint testre tudnak majd szabni, segítve őket abban, hogy már kiforrott elképzelésre építhessék folyamataikat. Ez a koncepció egy újfajta megközelítést is felvázol, amiben a fejlesztő cég és a megrendelő általi kommunikáció segítségével, a különböző problémák megoldása során egy olyan sablon gyűjtemény jöjjön létre, melyben a leggyakoribb problémák megoldására előre elkészített definíciós fájlok állnak rendelkezésre. A sablonkönyvtár definíciói segítségével komplex problémakörök fedhetőek le, melyek esetenként visszatérőek lehetnek. A létrejövő összetett alkalmazást a megrendelő egyedi igényei függvényében továbbalakíthatja, valamint speciális fejlesztési igények esetén már egy biztos alapra építkezhet. A nyelvben leírt entitásokhoz az ASP.NET MVC alapú webes futtató környezet azonnal használatba vehető önálló alkalmazást hoz létre. Ebből következik, hogy a sablonkönyvtár elemeiből egyszerű probléma specifikus különálló alkalmazások, vagy akár többrétű problémákat lefedő összetett alkalmazásokat is fel tudunk építeni.

C) A létrejövő eredmények bemutatása. A projektjavaslat milyen új, üzletileg hasznosítható termékek, szolgáltatások, eljárások prototípus fejlesztését célozza. A projekt eredményképpen létrejön egy olyan leíró YAML szintaktikájú nyelv, melynek a segítségével az üzleti adat és folyamat modellezésén túl, azok megjelenítési és jogosultsági szabályainak definiálása mellett egy teljes értékű, működő alkalmazás portált definiálhatunk. A nyelvben definiált eszközök segítségével tehát nem csak az üzleti entitást definiáljuk, hanem egy alkalmazás portált is felépítünk a nyelv által. A nyelv helyességét egy Django alapú, a modellezést segítő tesztkörnyezet alapozza meg, melyet a tervezési fázisban a nyelvvel együtt fejlesztünk. A nyelv által definiált modellt a végleges rendszerben pedig egy ASP.NET MVC alapú webes futtatókörnyezet dolgozza fel, melyből elő áll egy a nyelv által leírt alkalmazásportál. A fejlesztés célja továbbá egy olyan prototípus előállítása is, amely szemlélteti a nyelvben és a futtató környezetben rejlő lehetőségeket, illetve két kulcsrakész példán (Feladat nyilvántartáson, valamint IT igény bejelentőn) keresztül egy-egy működő és átlátható nyelvi leírás és késztermék párost biztosít a felhasználók számára.

D) Kérjük, részletezze, hogy a projektjavaslat milyen újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaz. A fejlesztés keretein belül létrejövő nyelv - a jelenlegi paradigmákkal ellentétben - nem csak az üzleti entitás és kapcsolódó folyamatainak modellezésére alkalmas, hanem többek között az adatok jogosultsági és láthatósági tulajdonságaira, megjelenítésére és kimutathatóságára is kitér. Az így létrejövő YAML alapú nyelvi leírás egy teljes értékű webes alkalmazást ír le, melyet a nyelvi definíció megfogalmazása után használatba vehetünk. Lehetőség van a definíciónak az újabb igényeknek megfelelő módosítására, így mindig olyan alkalmazást kapunk, ami - követve a változó piaci igényeket - egy friss és adott problémát speciálisan lefedő alkalmazást kapunk. Mivel az adott problémák megoldása a nyelvi eszközöket használva nem igényel fejlesztést, így a fejlesztési idő minimalizálható. Valamint speciális igények esetén a már előre kialakított, üzletileg helyes alapra támaszkodva a fejlesztők munkája leegyszerűsödik, elkerülve a fejlesztőkre rótt kommunikációs nehézségeket.

E) Kérjük, mutassa be, hogy a projektjavaslat, milyen technológiai fejlesztést valósít meg, vagy ahhoz hogyan kapcsolódik. A projekt célja egy olyan leíró nyelv fejlesztése, amely az üzleti entitások modellezése által egy komplex alkalmazás portál automatikus létrehozását teszi lehetővé. A fejlesztés az előbbiek mellett kapcsolódik a Nemzeti S3-ban lefektetett "Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások" megnevezésű nemzeti prioritáshoz.

F) A megvalósítási helyszín(ek) alkalmasságának bemutatása. A simpleSoft Kft. irodája elhelyezkedése szempontjából kiválónak tekinthető, Miskolc belvárosában. Egyaránt könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, autóval vagy gyalog. Plusz előny, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében találhatóak, számos, hasonló profilú céggel egyetemben. E helyzet adta szinergia kvázi inkubátorházként is felhasználható, ami innovációs szempontból szinte mérhetetlen előnyökkel járhat. A menedzsment arra törekszik, hogy a gazdaságos működés mellett adott legyen minden személyi- és tárgyi feltétel, hogy a munkát a legmagasabb színvonalon tudják végezni, ezáltal biztosítva azt, hogy az általuk fejlesztett egyedi szoftverek és a kapcsolódó tanácsadási tevékenységek megfeleljenek ügyfeleik igényeinek. Irodáink kialakításakor törekedtünk arra, hogy munkatársaink a modern kor és minőségi munkavégzéshez szükséges infrastruktúrával rendelkezhessenek. Az eszközeinket ehhez mérten folyamatosan cseréljük, aktualizáljuk. Telephelyünkön saját szerverekkel is rendelkezünk, amely elengedhetetlen a biztonságos működéshez és ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokhoz. Külön felszerelt tárgyaló, konyha biztosítja ügyfeleink és munkatársaink kényelmét. A régió előnyeként szól, hogy a simpleSoft Kft. tagjává válhatott a akkreditációval rendelkező, miskolci központú Észak-magyarországi Informatikai Klaszternek, amely együttműködés jelentősen növeli a cég innovációs lehetőségeit. Nem csak a klaszter egyéb tagjai jelentenek potenciális partnereket a projektek megvalósításához, hanem egyes pályázatoknál kifejezetten előny az ilyen jellegű tagság. Ezen felül, a BOKIK kapcsolatrendszerén keresztül, megyei szinten számos KKV könnyen elérhető, ami marketing és piackutatási szempontból kiváló erőforrás. Az ilyen típusú kapcsolatfelvétel, az intézményi struktúrából adódóan, ráadásul helyből egy magasabb bizalmi szinten nyit, amely a későbbi tárgyalások során leegyszerűsíti az esetleges jövőbeli szerződéskötést. A Miskolci Egyetemen folyó informatikusképzés minősége országszerte és nemzetközileg elismert. Ha a végzősök legalább 40-50%-a helyben marad, az egy olyan minőségi munkaerőbázist képez, amely hosszú távon megalapozza a helyi IT szektor bővülését, a jelenlévő cégek növekedésével, és más informatikai cégeknek a térségbe településével. Cégünk kiváló kapcsolatot ápol a Miskolci Egyetem Informatikai Tanszékeivel, valamint részt vesz a Duális Képzésben, mint képzőhely.